16/09/2017 : Zero Waste Tour


Nederlandstalige versie hieronder

L’association Zero Waste Belgium a organisé une visite guidée de certains commerces et initiatives « zéro déchets » à Jette. Cette visite a permis aux participants de découvrir certains endroits et surtout de poser des questions aux commerçants, qui nous ont raconté avec passion leurs valeurs et l’origine des produits qu’ils proposent. Un grand merci aux commerces qui nous ont accueillis avec beaucoup de sympathie : Le Rayon bio, Gavilan, Origins Bio Market, Fermenthings et ‘T Alternatives.

Si vous êtes à la recherche de commerces Jettois qui sont dans une démarche durable, nous vous invitons à consulter la liste des magasins partenaires « No Impact Jette ».

Vous avez un commerce à Jette et vous souhaiteriez apparaitre sur cette liste ?
Pour devenir un commerce « NIjettois » partenaire, il suffit de vous engager dans au moins une des actions ci-dessous :
  • Proposer des produits Bio et/ou locaux (Belgique) et/ou équitables
  • Proposer à la carte un plat 100% Belge et/ou 100% Bio
  • Proposer un rayon de livres en lien avec l’environnement, des jouets durables...

https://photos.app.goo.gl/RowB9UsS7189Irhx1


✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤


De vereniging Zero Waste Belgium heeft een geleide wandeling georganiseerd bij bepaalde handelaars en initiatieven « zero Waste » te Jette. Dit bezoek heeft toegelaten aan de deelnemers om bepaalde plaatsen te ontdekkenen en vooral vragen te stellen aan de handelaars die met passie vertelden over hun waarden en de oorsprong van de voorgestelde producten ; hartelijk dank aan de sympathieke handelszaken die ons ontvangen hebben Le Rayon bio, Gavilan, Origins Bio Market, Fermenthings en ‘T Alternatives

Indien u op zoek bent naar een handelszaak die een duurzame aanpak hebben, stellen wij u voor de lijst na te kijken Lijst van de deelnemende winkels "No Impact Jette".

U hebt een handelszaak te Jette en wenst op deze lijst te staan ?
Om een deelnemende handelszaak als “NIJettenaar” te worden volstaat het om aan minstens één van de volgende acties te voldoen :
  • Bio- producten , lokale- of Fairtrade producten voor te stellen
  • Een menu voorstellen op de kaart 100% Belgisch en/of 100% Bio
  • Een reeks boeken voorstellen in verband met het leefmilieu, duurzaam speelgoed...